Zaštita životne sredineProjektovanje vetroparkova po pravilu prate i uslovi zaštite životne sredine. Čak i kada se lokacija budućeg vetroparka ne nalazi na teritoriji ekološkog rezervata ili koridora najčešće je potrebno izvršiti jednogodišnji monitoring ptica i slepih miševa. Na osnovu istražnih radova se, u dogovoru sa nadležnom institucijom, vrše korektivne mere.

 

Za vetroparkove instalisanih snaga preko 50MW potrebno je takođe obezbediti kontinualni monitoring ptica i sisara tokom eksploatacije vetroparka. To se vrši pomoću sofisticiranih tehnologija koje automatizovano prate i beleže kretanja životinjskih vrsta i Netinvest je u mogućnosti da ponudi i takve usluge zavaljujući bliskim kontaktima sa firmama i pojedincima koji su eksperti na polju monitoringa.

 


 
 
 
Linkovi
linkedin
facebook
twitter
 
Partneri
 
Kontakt

Subscribe to our mailing list