VetroturbineBez odabira vetroturbine i njenih tehničkih parametara nemoguće je izvršiti procenu proizvodnosti vetroparka. Zato je veoma bitno u ranoj fazi odabrati potencijalnog isporučioca opreme (ili nekoliko njih) kako bi se na vreme mogle izvršiti procene proizvodnosti od kojih najčešće zavisi uspešnost i dinamika investicije. Osim proizvodnosti veoma bitna stavka je i transport opreme zbog gabarita vetroturbina, tako da je bitno sa proizvođačem opreme na vreme ugovarati i isporuku koja se najčešće proverava kroz transportnu studiju.


Netinvest se može pohvaliti da je ostvario bliske kontakte sa regionalnim predstavništvima vodećih svetskih proizvođača vetroturbina kao što su Vestas, General Electric, Gamesa i Alstom.

 
 
 
Linkovi
linkedin
facebook
twitter
 
Partneri
 
Kontakt

Subscribe to our mailing list