Projektovanje i studije opravdanostiKada su vetroparkovi u pitanju, u Srbiji je zakonskom procedurom definisan redosled koraka koji su neophodni da bi se za vetropark pribavila građevinska dozvola.


Pošto se ispitaju preliminarni parametri koji će obezbediti siguran put investicije (ne postoje zabrane institucija i zavoda za izgradnju vetroparka na predmetnoj lokaciji), pristupa se optimizaciji preliminarnog dizajna. Sa definisanim pozicijama vetroturbina se kreće u izradu odgovarajućeg planskog dokumenta i generalnog projekta sa prethodnom studijom opravdanosti. Uspešno izveden generalni projekat i prethodna studija opravdanosti su ujedno osnov za sticanje energetske dozvole.

Po uspešnoj reviziji projekta od strane nadležne komisije, kompletiranju planskog dokumenta na osnovu koga se izdaje lokacijska dozvola, sledeći korak je detaljnije definisanje projekta kroz idejni projekat i studiju opravdanosti. Nakon uspešne revizije ovog dela projektne dokumentacije stiču se uslovi za izradu glavnog projekta koji će biti osnov za izdavanje građevinske dozvole, tako da je moguće pribaviti privremeni Status povlašćenog proizvođača električne energije koji će osigurati isplativost investicije.


Izuzetno je bitno na početku investicione strategije definisati prioritete i očekivani period razvoja kako bi se resursi optimizovali. Netinvest nudi značajnu pomoć u ovom delu kako bi investitoru olakšao komplikovanu zakonodavnu proceduru.

 
 
 
Linkovi
linkedin
facebook
twitter
 
Partneri
 
Kontakt

Subscribe to our mailing list