Rade KončarNetinvest je instalirao solarnu elektranu snage 5,5kW na krovu elektrotehničke škole "Rade Končar" u Beogradu.


Elektrana ima 22 fotonaponska panela od po 230W. Paneli su postavljeni pod uglom od 35° u odnosu na horizont. Trofazni invertor snage 5,5kW predaje u mrežu svu proizvedenu električnu energiju zahvaljujući MPPT (Maximum Power Point Tracking) sistemu.


 
 
 
Linkovi
linkedin
facebook
twitter
 
Partneri
 
Kontakt

Subscribe to our mailing list