Solarna energijaNetinvest je projektant i izvođač prvih solarnih elektrana u Srbiji koje se priključuju na elektrodistributivnu mrežu. Solarna energija se sve više koristi u proizvodnji električne energije i pripremi vode za sanitarne potrebe.

Uvođenjem subvencionisane cene električne energije (tzv. feed-in tarifa) i u Srbiji se stvaraju uslovi za izgradnju prvih solarnih elektrana koje se mogu povezati na elektrodistributivnu mrežu te je na taj način moguće ostvariti prihod.

Kako bi klijent stekao Status povlašćenog proizvođača električne energije, potrebno je da projektnom dokumentacijom stekene privremeni Status povlašćenog proizvođača električne energije koji će mu obezbediti garantovani otkup električne energije od strane Elektroprivrede, a koji izdaje nadležno ministarstvo. Nako sticanja privremenog Statusa klijent je siguran da može realizovati svoju investiciju tako da mu preostaje izgradnja elektrane, priključenje na mrežu i zaključivanje ugovora o otkupu električne energije.

Netinvest nudi kompletnu podršku od faze konsaltinga, preko tehno-ekonomskih analiza pa sve do faze zaključenja ugovora o otkupu električne energije, uključujući izradu projektne dokumentacije i izvođenje kompletnih radova.

 
 
 
Linkovi
linkedin
facebook
twitter
 
Partneri
 
Kontakt

Subscribe to our mailing list