NET H50Standardni NET H50 Visoki Meteorološki Stub

 

 

 

 

 

 


NET H50 visoki toranj je univerzalni čelični stub konstruisan sa ciljem prikupljanja meteoroloških merenja sa specifičnih lokacija, u periodu od jedne do dve godine, ili više, ako je potrebno. Nakon tog perioda može se demontirati i preneti na novu lokaciju veoma brzo. Projektovani vremenski  period je dovoljan da prikaže vrednost vetro- potencijala date lokacije, obuhvatajući na taj način sva godišnja doba.
Merenja u toku

NET H50 Visoki Stub
„Zlatni standard“ u proceni i analizi vetra, pedesetometarski stub, usvojen u većini zemalja kao najsofisticiraniji meteorološki cevni stuba, ima svoju varijantu u obliku Netinvestovog NET H50 stuba. Smatra se da svako ozbiljno meteorološko merenje i prikupljnje podataka počinje pedesetometarskim stubovima koji daju verodostojne rezultate za preciznu analizu. NET H50 je jednostavna cevna čelična konstrukcija, unakrsno učvršćena setovima čeličnih sajli, vrlo laka za sklapanje, podešavanje i podizanje, i obrnuto – vrlo laka za rasklapanje i transport na novu lokaciju. Dolazi sa različitim varijantama rešenja za fundiranje (sidrenje, temeljenje) u skladu sa tipom tla na lokalitetu – šljunci, peskovi, zemlja, glina, stene, različite kombinacije navedenih i različitih zbijenosti. Analiza tipa tla je esencijalna za stabilnu i trajnu konstrukciju stuba. Opremi i logeru se može pristupiti lestvicama sa zemlje. NET H50 stub takođe uključuje konstrukciju prekretnog pilona, kompletan set sajli, nosače instrumenata, zglobno ležište i prateću mernu opremu, kućišta za instrumente – merne ormane. Ponuda isključuje anemometre i pokazivače pravca. Njihova nabavka je predmet posebnog dogovora između Netinvest-a i potencijalnog Investitora.

 
 
 
Linkovi
linkedin
facebook
twitter
 
Partneri
 
Kontakt

Subscribe to our mailing list