NOBL system 2015 - sistem za poziciono obeležavanje 

Funkcija sistema je upravljanje sertifikovanim svetiljkama za sigurnosno svetlosno obeležavanje visokih objekata. Pri smanjenoj vidljivosti, automatski se uključuju svetiljke za noćno obeležavanje.

Napajanje sistema ide preko mreže 230 V, 50 Hz kao primarnog izvora, akumulatorske baterije 40 Ah kao rezervnog napajanja, a postoji mogućnost autonomnog rada sistema sa napajanjem od fotovoltaičnih panela. Akumulatorska baterija se kontrolisano puni od bilo kog izvora i daje autonomiju sistemu 4-5 dana.

Sistem ima sopstvenu prenaponsku zaštitu od atmosferskih prenapona. Svaki uređaj ima sopstvenu reverzibilnu zaštitu. Sistem radi u skladu sa svim zahtevima Direktorata Civilnog Vazduhoplovstva i Međunarodnih standarda (ICAO ch.16).

Sistem šalje signale stanja:

  • Radne svetiljke
  • Prenaponske zaštite
  • Prisustva mrežnog napajanja
  • Akumulatora

Signali se konvertuju u željeni oblik ili se šalju putem GSM modema u centar. Regulacija temperature unutrašnjosti ormana je omogućena ugrađenim grejačem i ventilatorom. Konfiguracija sistema je modularna tako da je održavanje maksimalno pojednostavljeno.

Tehničke karakteristike sistema možete da pogledate ovde.

 
 
 
Linkovi
linkedin
facebook
twitter
 
Partneri
 
Kontakt

Subscribe to our mailing list