WindSim 

WindSim predstavlja najviši domet preciznih CFD simulacija i procena vetropotencijala koji je dostupan u komercijalnom sektoru. Srž softvera se nalazi u kompleksnim matematičkim formulama koje preko proračuna dinamike fluida mogu dati izuzetno precizan proračun proizvodnosti vetroelektrane, a na bazi dostupnih merenja vetra ili klimatoloških podataka.

 

Svakodnevnim razvojem WindSim unapređuje tehnologiju i jednostavnost korišćenja tako da su poslednje novine koje su dostupne bazirane na ANN (artificial neural networks) tehnologijama kao i tzv. "cloud" proračunima (cloud computing). To znači da je moguće postaviti bazu podataka putem interneta na WindSim server koji će prema zadatim parametrima sračunati proizvodnost, a umesto kupovine softvera ćete platiti samo izvršenu simulaciju (pay per calculation).

WindSim zvanični website

 
 
 
Linkovi
linkedin
facebook
twitter
 
Partneri
 
Kontakt

Subscribe to our mailing list