UslugeKonsalting

Za početnu fazu investiranja nudimo konsalting baziran na iskustvu kako bi Investitor optimizovao investiciju - postigao maksimalni učinak sa racionalno uloženim sredstvima. Ova faza je veoma značajna za veće investicije dok se kod manjih mogu primenjivati tipska rešenja. U okviru našeg ekspertskog polja obnovljivih izvora energije možemo ponuditi:

- Optimizaciju investicionih rešenja

- Due Diligence studije

Projektna dokumentacija

Netinvest izrađuje projektnu dokumentaciju od inicijalne faze, preko Generalnog projekta do Idejnog i Glavnog projekta, kao i Projekata izvedenog stanja. Na ovaj način je moguće unapred planirati kompletnu investiciju i pribaviti sve neophodne dozvole potrebne za legalnu izgradnju i eksploataciju objekta. Tim licenciranih inženjera može u potpunosti odgvoriti zahtevima legislative Republike Srbije i ponuditi kvalitetno rešenje koje najviše odgovara zahtevima Investitora. Ponosni smo da možemo ponuditi izrade sledećih dokumentacija:

- Planovi detaljnih regulacija (PDR)

- Urbanistički projekti

- Generalni projekti

- Idejni projekti

- Glavni projekti

- Projekti izvedenog stanja

Studije

Za kompleksne projekte Netinvest takođe izrađuje Prethodne studije opravdanosti, kao i Studije opravdanosti koje zajedno sa adekvatnim projektima čine osnov za pribavljanje dozvola za objekte instalisanih snaga preko 10MW (za instalisane snage od 1 do 10MW potrebna je samo Prethodna studija opravdanosti). Kompleksna tehno-ekonomska analiza daje jasan uvidi u opravdanost investicije i upućuje na moguće kritične tačke koje mogu dovesti u rizik celokupnu investiciju. Osim što je ovakva vrsta dokumentacije propisana zakonom, uvek je poželjno izraditi je zbog olakšanog procesa donošenja odluka. Osim studija opravdanosti Netinvest je specijalizovan za izrade studije vetra putem linearnih ili CFD softverskih alata kao te možemo ponuditi:

- Studije vetropotencijala i proizvodnosti vetroparkova

- Prethodne studije opravdanosti (sa ili bez Generalnog projekta)

- Studije opravdanosti (sa ili bez Idejnog/Glavnog projekta)

Izvođenje i nabavka opreme

Za manje objekte poput metereoloških mernih stubova ili manjih solarnih elektrana, Netinvest poseduje neophodnu kvalifikovanu radnu snagu i adekvatnu opremu kako bi samostalno izveo neophodne radove. Za veće objekte i instalacije Netinvest može ponuditi kvalitetan nadzor kako bi osigurao pravilnu izvedbu radova. Pored izvođenja radova Netinvest pruža usluge nabavke krupne opreme i savetovanja oko izbora izvođača ili opreme.

 
 
 
Linkovi
linkedin
facebook
twitter
 
Partneri
 
Kontakt

Subscribe to our mailing list