ZgradarstvoKod stambenih, poslovnih i objekata sličnih namena nudimo precizne simulacije energetskog bilansa objekata, koje odstupaju do 3% tokom korišćenja u odnosu na proračun. Osim garantovanih energetskih ušteda i povećanog komfora takođe izrađujemo tehno-ekonomske analize koje investitorima daju jasan uvid u period povrata investicije kada je građevinski sektor u pitanju (ESCO model). Osim sigurnosti u povrat investicije ovakve energetske optimizacije nude i tržišni kvalitet koji investitoru može garantovati izuzetnost ponude.

Energetske optimizacije se mogu prilagoditi domaćoj legislativi tako da objekat bude u A ili A+ energetskom razredu zgrada. Uz izradu energetskih pasoša takođe možemo sprovesti sertifikaciju i prema međunarodnim standardima, prema potrebama investitora. Proračuni koje nudimo prikazuju potrebnu primarnu i finalnu energiju za grejanje, hlađenje, opterećenje grejanja i hlađenja, pregrevanje vazduha, emisiju CO2, proizvodnost iz OIE i još mnogo drugih parametara korisnih za investicionu strategiju.

 
 
 
Linkovi
linkedin
facebook
twitter
 
Partneri
 
Kontakt

Subscribe to our mailing list