Zvučna signalizacijaU cilju društveno odgovornog poslovanja i pomoći licima sa posebnim potrebama, kompanija Netinvest razvija sistem za povećanje bezbednosti kretanja slepih i slabovidih pešaka u saobraćaju. Sistem se bazira na korišćenju različitih zvučnih signala kojima se slabovide osobe obaveštavaju kada je bezbedno preći ulicu. U toku trajanja crvenog svetla za pešake, emituje se određeni zvučni signal ili glasovna poruka koja upozorava pešake da prolazak nije bezbedan. Za vreme trajanja perioda zelenog svetla, različit audio signal pešaci sa posebnim potrebama registruju kao signal za bezbedan prelazak preko ulice. Ovakve aparate moguće je postaviti na nosače postojećih pešačkih semafora čime je omogućena jednostavna implementacija i izbegavaju se dodatni troškovi.

 

Osnovne karakteristike uređaja su: impulsni zvuk sa dve frekvencije (crveno - niža, zeleno - viša, odnosno manji vremenski interval između dva naizmenična zvuka za zeleno i duži vremenski interval zvuka za crveno svetlo - nalik kuckanju), vremenska kontrola buke - dnevni/noćni režim rada (viši/niži nivo jačine zvuka), zaštita od vremenskih i ambijentalnih uslova, mogućnost ugradnje bez potrebe za stalnim napajanjem, robusna konstrukcija otporna na oštećenja i habanje u predviđenim uslovima rada, žuta ili druga jasno uočljiva boja kućišta prilagođena slabovidim osobama, opseg radne temperature od -20 do +80 stepeni celzijusa sa umerenim parametrima vlažnosti vazduha. Uz navedeno, uređaji poseduju mogućnost nadogradnje praćenja rada i dodatnih opcija bežičnim tehnologijama (daljinski monitoring putem mreže mobilne telefonije, aktiviranje preko automatske identifikacije preferencijalnih korisnika, praćenje osnovnih klimatoloških parametara i sl.). Opciona rešenja predviđaju postavku sistema sa tasterima ili beskontaktnim uređajima za davanje naloga za bržom promenom svetla tj. omogućavanjem bezbednog prelaska ulice.  

 

Ovakvi uređaji omogućavaju bezbednije kretanje slepih i slabovidih osoba i pospešuju njihovu lakšu inkluziju u društvo kroz povećanje šansi za fizičko prisustvo na svim javnim mestima. Opcije nadogradnje osnovnog modela brojne su i mogu se razvijati shodno raspoloživim zahtevima i resursima - sa beskontaktnim opcijama komunikacije, tasterima za aktiviranje, pločicama koje su ispisane Brajovom azbukom sa nazivima ulica i informacijama o tome koliko traka treba preći, kao i mnogim drugim opcijama koje mogu biti od pomoći starim osobama, deci kao i osobama sa posebnim potrebama.


 
 
 
Linkovi
linkedin
facebook
twitter
 
Partneri
 
Kontakt

Subscribe to our mailing list